Hur många ml är en liter?

Blogg

En kemilärare har lektion och vill först ta reda på elevernas förkunskaper om volym- och viktmått. Han börjar med att förklara att vid laborationer inom kemin måste eleverna kunna blanda olika vätskor i exakta proportioner. Han frågar därför om någon kan säga hur mycket en liter är. Det är lika mycket som i en mjölkförpackning, svarar en elev. Jamen, hur mycket vätska finns det i förpackningen uttryckt som deciliter, centiliter eller milliliter, frågar läraren. Det beror på om det är vatten, mjölk, yoghurt eller sirap i förpackningen, eftersom vätskorna har olika vikt, svarar en annan elev. Det gör det inte alls, suckar läraren. En liter är alltid en liter oavsett vad som finns i förpackningen, men hur ska han kunna förklara hur många ml är en liter?

Hur många ml är det i en liter?

Läraren tar fram en mjölkförpackning för att visa hur man ska räkna volym och förklarar. En förpackning med mjölk har en kvadratisk botten. Sidorna är 7 centimeter. Bottenytan är då 49 kvadratcentimeter. Hur hög kommer vätskenivån att vara om förpackningen ska rymma exakt en liter, undrar läraren. Tystnaden i klassrummet lägger sig, men läraren fortsätter. En liter är lika mycket som 1000 kubikcentimeter. Kalle, som är kvick i huvudräkning, räcker upp handen och säger att då blir höjden 20,4 centimeter. Rätt, svarar läraren, och gläds åt att hans pedagogiska förmåga har firat triumfer. Tror han. Men, hur många ml är det i en liter, dvs detsamma som i 1000 kubikcentimeter?

Hur många ml är en halv liter?

Kemiläraren börjar till slut inse, att omvandla en liter till kubikcentimeter blir lite onödigt komplicerat. Han förklarar därför att milli betyder en tusendel. En milliliter eller förkortat ml, är därför en tusendels liter. En mjölkförpackning på en liter innehåller alltså 1000 milliliter mjölk. Nu ber läraren den snabbtänkte Kalle tala om hur många ml det är i en halv liter. Kalle svarar blixtsnabbt att en halv liter motsvarar 500 milliliter. Det är rätt, men hur kunde du räkna ut det så kvickt, frågar magistern. Denna gången tjuvläste jag i en omvandlingstabell, som finns på internet. Kan vi inte få använda sådana tabeller istället för att göra en massa komplicerade beräkningar, frågar Kalle. Den ambitiöse läraren ger upp och låter sina elever fortsättningsvis använda omvandlingstabeller.