Vad har en byggnadsingenjör i lön?

Blogg

De flesta av oss vistas i miljöer som består av olika typer av byggnader. En stor del av dagen är vi omgivna av väggar, golv tak och så vidare.

Som byggnadsingenjör är du en del av tillkomsten av sådana här byggnadsverk, kanske till och med hela processen, från idé till ritning och färdigställande. Dessutom är byggnadsingenjörer ofta även engagerade i rivningar, vilket inte sällan kan föregå till nybyggnation.

Det är ett spännande yrke med många karriärmöjligheter både inom privat och offentlig sektor. Så låt oss titta i detalj på vad som gäller för byggnadsingenjör i lön.

Lön som nyexaminerad byggnadsingenjör

En ingångslön för en byggnadsingenjör som precis utbildat sig klart är i dagsläget ca 32 000 kronor per månad. Lönen stiger dock snabbt och arbetslivserfarenheten är en viktig faktor för löneökningen.

Lön efter skatt 2020 till 2022

Lönen från 2020 och framåt har legat på ungefär samma nivåer och i skrivande stund ligger medellönen för en byggnadsingenjör på ungefär 44 000 kronor per månad.

Cirka 5-10 år efter examen ligger månadslönen i snitt på 40 000 kronor per månad i Sverige. En senior byggnadsingenjör med mer än 10 års erfarenhet har kommit upp i en snittlön på ca 59 000 kronor. Efter cirka 20 års arbetslivserfarenhet tjänar en byggnadsingenjör i snitt 64 000 kronor per månad.

Könsfördelningen inom yrkeskategorin är ungefär 72 % män och 28 % kvinnor. Här finns alltså mycket goda utsikter för kvinnor att satsa på en karriär som byggnadsingenjör eftersom många arbetsgivare vill ha en jämnare fördelning i yrken som domineras av det ena könet.

Under de senaste åren har efterfrågan på byggnadsingenjörer ökat och förväntas fortsätta med det. Marknaden för en nyutexaminerad byggnadsingenjör anses alltså vara mycket ljus.

Så mycket har en byggnadsingenjör i lön utomlands

Lönerna för en byggnadsingenjör varierar var i Europa eller resten av världen som arbetsgivaren är belägen. En byggnadsingenjör har goda möjligheter till internationell karriär, eftersom det är efterfrågan på byggnadsingenjörer i stora byggföretag som jobbar globalt med att bygga infrastruktur som exempelvis broar och vägar. Medianlönerna per månad i olika länder ser bland annat ut så här:

 • Norge 65 320 kronor
 • Tyskland 48 000 kronor
 • USA 42 000 kronor
 • Australien 66 800

I den här kategorin ska vi även komma ihåg att regelverket kring tillägg kan se olika ut mellan länder. Vissa har fler förmåner är andra och har en annan nyp av tillägg som påverkar slutlönen. Kategorier som kan påverka snittlönen för respektive land är bland annat:

 • Sociala avgifter
 • Levnadsomkostnader
 • Skatter
 • Reseersättningar och dagtraktamenten

Att utbilda sig till byggnadsingenjör

När du ska utbilda dig till byggnadsingenjör finns det två vägar att gå. Du kan för det första studera på yrkeshögskola där det är fokus på enbart praktiska ingenjörsyrken. Eller så kan du gå en renodlad teknisk högskola som exempelvis KTH i Stockholm eller Chalmers i Göteborg.

Är du intresserad av en yrkeshögskoleutbildning och bor i Stockholm har Nackademin flera olika typer av inriktningar på sina utbildningar som byggnadsingenjör. Inriktningar i dagsläget är exempelvis:

 • Rot
 • Bim
 • Hållbart byggande
 • Bygg och anläggning
 • Mark och vatten
 • Digitalt byggande

Just digitaliseringen inom yrket kommer att bli påtaglig inom de kommande åren och att ha digital kunskap med sig in i yrket som byggnadsingenjör är med andra ord en styrka.