Dünya üzerinde kaç kıta vardır?

Blog

Dünya üzerinde yedi kıta vardır. Kısa cevap bu.

Ancak bu konuda herkes hemfikir değildir. Bu makalede, bir kıtanın tam olarak ne olduğunu ve dünyamızın sahip olduğu kıta sayısı konusunda neden bu kadar çok anlaşmazlık olduğunu açıklıyoruz.

Kıta nedir?

Kıta kelimesi, birkaç büyük kara alanını birbirinden ayırmak için kullanılır. Dünya’nın kara yüzeyi kıtalara bölünmüştür. Dünya’nın tüm kıtaları birlikte gezegenin toplam yüzey alanının yaklaşık üçte birini oluştururken, Dünya yüzeyinin üçte ikisinden fazlası suyla kaplıdır.

Dünya’nın kara kütleleri eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır ve kıtasal kara kütlelerinin üçte ikisi Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Ancak, birkaç milyon yıl önce Dünya’nın kara kütlesinin çoğu güney yarımküredeydi. Ama kaç farklı kıta var?

Yedi kıta modeli

Yedi kıta modeli genellikle Avrupa’da, İngilizce konuşulan ülkelerin çoğunda, Çin ve Hindistan’da öğretilmektedir.

Yedi kıtalı modelde kıtalar şunlardır:

 • Afrika
 • Avustralya/Okyanusya
 • Antarktika
 • Avrupa
 • Asya
 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika

Her kıtada kaç ülke vardır?

Avrupa’da 44, Kuzey Amerika’da 23, Asya’da 48, Afrika’da 54, Okyanusya’da 14 ve Güney Amerika’da 12 ülke.

Altı Kıta Modeli

Dünyanın diğer bölgelerinde çocuklar dünyanın sadece altı kıtaya bölündüğünü öğrenirler. Ancak, bu kıtaların ne olduğu konusunda anlaşmazlık vardır. En yaygın iki altı kıtalı model ya Avrupa ve Asya’yı ya da Kuzey ve Güney Amerika’yı birleştirmektedir.

Birleştirilmiş altı kıta-Avrasya modeli esas olarak Rusya ve Japonya’da kullanılmaktadır. Birleştirilmiş altı kıtalı Avrasya modelinde kıtalar şunlardır:

 • Afrika
 • Avustralya/Okyanusya
 • Antarktika
 • Avrasya
 • Kuzey Amerika
 • Güney Amerika

Kuzey ve Güney Amerika’yı birleştiren ikinci altı kıtalı model Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya, Romanya, Latin Amerika ve Yunanistan’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki kıtalardan oluşmaktadır:

 • Afrika
 • Avustralya/Okyanusya
 • Antarktika
 • Avrupa
 • Asya
 • Amerika

Peki bir dahaki sefere birisi “Dünya üzerinde kaç kıta var?” diye sorduğunda ne cevap vermelisiniz? Gezegende altı ya da yedi kıta olduğunu mu?