Πόσες ήπειροι υπάρχουν στη Γη;

Blog

Υπάρχουν επτά ήπειροι στη Γη. Αυτή είναι η σύντομη απάντηση.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε τι ακριβώς είναι μια ήπειρος και γιατί υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες σχετικά με τον αριθμό των ηπείρων που έχει ο κόσμος μας.

Τι είναι η ήπειρος;

Η λέξη ήπειρος χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ διαφόρων μεγάλων χερσαίων περιοχών. Η χερσαία επιφάνεια της Γης χωρίζεται σε ηπείρους. Όλες οι ήπειροι της Γης μαζί αποτελούν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη, ενώ περισσότερα από τα δύο τρίτα της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από νερό.

Οι χερσαίες μάζες της Γης είναι άνισα κατανεμημένες, με τα δύο τρίτα των ηπειρωτικών χερσαίων μαζών να βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο. Ωστόσο, πριν από αρκετά εκατομμύρια χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της χερσαίας μάζας της Γης βρισκόταν στο νότιο ημισφαίριο. Αλλά πόσες διαφορετικές ήπειροι υπάρχουν;

Το μοντέλο των επτά ηπείρων

Το μοντέλο των επτά ηπείρων διδάσκεται συνήθως στην Ευρώπη, τις περισσότερες αγγλόφωνες χώρες, την Κίνα και την Ινδία.

Στο μοντέλο των επτά ηπείρων, οι ήπειροι είναι:

 • Αφρική
 • Αυστραλία/Ωκεανία
 • Ανταρκτική
 • Ευρώπη
 • Ασία
 • Βόρεια Αμερική
 • Νότια Αμερική

Πόσες χώρες υπάρχουν σε κάθε ήπειρο;

44 χώρες στην Ευρώπη, 23 στη Βόρεια Αμερική, 48 στην Ασία, 54 στην Αφρική, 14 στην Ωκεανία και 12 στη Νότια Αμερική.

Το μοντέλο των έξι ηπείρων

Σε άλλα μέρη του κόσμου, τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο κόσμος χωρίζεται μόνο σε έξι ηπείρους. Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με το ποιες είναι αυτές οι ήπειροι. Τα δύο πιο συνηθισμένα μοντέλα έξι ηπείρων συνδυάζουν είτε την Ευρώπη και την Ασία είτε τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Το συνδυασμένο μοντέλο έξι ηπείρων-Ευρασίας χρησιμοποιείται κυρίως στη Ρωσία και την Ιαπωνία. Στο συνδυασμένο μοντέλο έξι ηπείρων-Ευρασίας, οι ήπειροι είναι:

 • Αφρική
 • Αυστραλία/Ωκεανία
 • Ανταρκτική
 • Ευρασία
 • Βόρεια Αμερική
 • Νότια Αμερική

Το δεύτερο μοντέλο των έξι ηπείρων, που συνδυάζει τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, χρησιμοποιείται συνήθως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Αποτελείται από τις ακόλουθες ηπείρους:

 • Αφρική
 • Αυστραλία/Ωκεανία
 • Ανταρκτική
 • Ευρώπη
 • Ασία
 • Αμερική

Τι πρέπει να απαντήσετε λοιπόν την επόμενη φορά που κάποιος θα σας ρωτήσει “Πόσες ήπειροι υπάρχουν στη Γη;”. Ότι υπάρχουν έξι ή επτά ήπειροι στον πλανήτη;