Erik Penser – bankmannen och banken

Blogg Guider Hälsa

Erik Penser är en svensk finansman och affärsman – född den 22 augusti 1942 i den beskedliga lilla staden Eslöv i Skåne. Han var son till advokaterna Wilhelm Penser och Elisabeth (född Herrmann).

Efter att ha studerat juridik vid Lunds universitet började Erik Penser arbeta som börsmäklare på Bankirfirman Langenskiöld – som sedermera blev Carnegie Investment Bank. 

Tillsammans med Thomas Fischer utökade han kraftfullt företagets verksamhet och lade därigenom grunden till sin privata förmögenhet. Pensers strategi, när han byggde sin förmögenhet, var minst sagt risikabel.

Han köpte aktier, använde dem som säkerhet och lånade sedan mer pengar för att utnyttja sina innehav. Hans chansningar gav dock frukt och så småningom förvärvade han kontrollen över flera större bolag på Stockholmsbörsen.

Erik Penser – giganten inom finansvärlden på 80-talet

På 1980-talet var Penser en av Sveriges mest inflytelserika affärsmän. Genom sitt holdingbolag Yggdrasil kontrollerade han Nobel Industrier och Finans AB Gamlestaden. På 90-talet vände dock framgångarna för Penser.

Sveriges bankkris i början av 1990-talet innebar ett stort ekonomiskt bakslag för honom och han tappade kontrollen över flera av sina bolag samt tvingades att sälja dem till Nordbanken (som senare blev Nordea) för ett nominellt pris av 1 kr per aktie. 

Affären ledde dock till en utdragen rättsstrid mellan Penser och Nordbanken där Penser hävdade att affären genomförts under felaktiga omständigheter.

Vägen tillbaka mot toppen

Nordbankens vice ordförande Jacob Palmstierna medgav senare att Penser var under enorm press när han tvingades skriva på avtalet med Nordbanken. Detta gjorde slutligen att Penser fick återköpa Yggdrasil för 1 kr per aktie, vilket innebar Erik Pensers väg tillbaka mot toppen. Sedan dess har han byggt upp ett nettovärde på cirka 1 miljard kronor genom investeringar i Sverige och utomlands.

Hans viktigaste tillgångar i Sverige inkluderar Erik Penser Bankaktiebolag, ett företag som är verksamt inom corporate finance, transaktioner, forskning och privat förmögenhetsförvaltning, samt Pensum, ett försäkrings- och pensionskonsultföretag. 

Erik Penser idag

Det var många år sedan Erik Penser bodde i Sverige. Sedan 1976 har han bott i Compton Beauchamp i Storbritannien. 1967 gifte sig Erik Penser med Lillemor Ericsson, som han fick tre barn med. Lillemor gick bort 2016.

Erik Penser är känd som en exceptionell samlare. Han har bland annat gamla aktiebrev, filmaffischer – med exempelvis Bröderna Marx – samt tidningar och sedlar.

I hans samlingar ingår även en av landets mest omfattande bildsamlingar från hans barndomsstad Eslöv. Om man besöker hans kontor i Stockholm är hans arbetsrum fullt av dessa samlingar – samt en uppstoppad björn.

En kuriositet är att två av Pensers företag – Asken och Skrinet – fått sitt namn från tiden i Gamlestaden Fabriks AB. Företagets likvida tillgångar förvarades i en ask och ett skrin. 

Yggdrasil investerar i dag mycket i forskningsbyn Ideon i Lund samt i artistförmedlingen StagePool i Stockholm. Investeringar har även gjorts i Countermine – som utvecklar tekniker för minröjning.

Erik Penser förmögenhet beräknas idag uppgå till runt en miljard kronor.

Erik Penser bankaktiebolag

2008 fick Pensers Fondkommission bankoktroj och kunde ombildas till Erik Penser Bank.

Banken jobbar i huvudsak med investeringar inom de två områdena Wealth Management och Corporate Finance.

I samband med ombildandet till bank expanderade företaget ordentligt och man startade med finansiell analys, private banking samt trading. Antalet anställda var som flest 210 då hela 170 personer arbetade inom företaget. 

Vad Erik Penser AB kan göra för sina kunder

Wealth management

 • Förmögenhetsrådgivning – rådgivning åt förmögna familjer i en allt mer komplex kapitalmarknad.
 • Kapitalförvaltning – konkurrerar mot giganterna i branschen genom den lilla aktörens smidighet och flexibilitet, men med bibehållen kompetens.
 • Family Office – finansiell rådgivning ur ett familjeperspektiv.
 • Mäkleri – mäklarverksamhet med ett väl utbyggt kontaktnät.
 • Analys – en utarbetad analyskejda med makroanalys, strategi, aktieanalys samt uppdragsanalyser.
 • Likviditetsgaranti – olika tjänster för likviditetsgaranti för en lång rad olika företag.
 • Strukturerade produkter – värdepapper som sätts samman i olika investeringslösningar.
 • Erik Penser Spar – ett sparkonto med goda villkor och lägsta insättning 25 000 kronor. Högsta insättningen är 1 050 000 kronor. 
 • Erik Penser Play – en samling med videos med analyser och presentationer. Här hittar man även Penser-podden.
 • Erik Penser Access – analysverktyg för medelstora listade företag.

Financing solutions

 • Fastighetsfinansiering – fokus på lån till byggprojekt och fastighetsköp.
 • Kredit- och finansieringssamarbeten – med fokus på fin-tech-bolag. 
 • Rörelse- och förvärvsfinansiering  – med utgångspunkt i publika small cap.

Corperate Finans

 • Publika uppdrag – tjänster kring börsintroduktioner, riktade emissioner  med mera.
 • Blocktransaktioner –  när det är svårt att köpa större aktieposter med bristande likviditet.
 • Penser Certified Adviser – licenser på Nasdaq.