Най-богатите страни в света

Чудили ли сте се коя е най-богатата държава в света? Когато се измерва богатството на дадена страна, се използва БВП на глава от населението или паритет на покупателната способност (ППС), за да се получи по-точен резултат за това колко богата е дадена страна. Прочетете нататък, за да разберете кои са най-богатите страни по отношение на […]

Continue Reading